Disorder-DCD developmental coordination

מידע שימושי

Disorder-DCD developmental coordination

המונח DCD מאפיין ילדים בעלי ליקוי בולט או חוסר בקואורדינציה מוטורית. מערכת העצבים בילדים המאובחנים בDCD איננה מתפתחת ומתפקדת באופן נורמאלי על פי “לוח הזמנים” הגנטי הרגיל, ונוצר מצב של חוסר בשלות ותפקוד עצבי לקוי המופיע לרוב בילדים בגילאים שבין 6-12. האבחנה נעשית רק אם הליקוי מפריע משמעותית להישגים האקדמיים, או לתפקודים יומיומיים. הופעת הליקוי משתנה בהתאם לגיל ולהתפתחות. למשל, ילדים צעירים יכולים להראות סרבול ואיחור בהשגת אבני דרך מוטוריות, כמו הליכה, זחילה, ישיבה, קשירת שרוכי נעליים ורכיסת רוכסנים; ילדים בוגרים יותר יכולים להראות קשיים בהיבטים מוטוריים בפזלים, בניית דגמים, משחקי כדור, הדפסה וכתיבה.