קונצרטה

מידע שימושי

קונצרטה

מתילפנידייט המשתחרר מהתרופה בשחרור מושהה. משך ההשפעה של הקונצרטה הוא 10 עד 12 שעות. נהוג לקחת אותה בבוקר כדי שלא תפריע להירדם בלילה. מינון התרופה בדם מיד לאחר נטילתה הוא נמוך, והוא עולה בהדרגה עד שמגיע לשיא כעבור 8 שעות. השפעתה זהה להשפעת ה”ריטלין” אך מכיוון שפעולתה נעשית בשלבים, נחשבת מתאימה יותר לשימוש לילדים